VI VIL GJØRE GALOPPSPORTEN

MORSOMMEREMER SOSIALMER OPPLYSTMER INKLUDERENDEFRESHEREBEDREMER DATADREVEN

Unik galoppdata for norsk, svensk og dansk galopp

En satsning på spillere!

For oss er det åpenbart at det er spillerne som er kundene av galoppsporten, mens det er de aktive i form av eiere, trenere, jockeyer og hestene selv som utgjør produktet. Hvis spillerne forsvinner, forsvinner hele grunnlaget. Vi ønsker nå at hele sporten går med på et felles løft for spillerne, med bedre formprodukter og tilgjengeliggjøring av mer galoppdata som viktige ingredienser. Sånn kan man realisere det internasjonale potensialet i skandinavisk galoppsport.

Vårt første bidrag er dette nettstedet. Her blir det blogg med informative innlegg vi legger sjela i, og et forum med god avstand opp til taket. Det blir løpsanalyser tuftet på statistikk og prestasjonstall, og en hel spilleskole for de som ønsker å lære mer. Vi deler verktøy som spor-statistikk, og galoppværet. Kanskje tar vi initiativ til et sameie av hest?

Vi kommer kort sagt til å prøve litt forskjellige ting, og så får vi se hva som fester seg.

..Men også på aktive.

Vi ser også at tallene våre har potensielt stor verdi for aktive. Man kan lese mer om hvordan vi regner ut prestasjonstall her. Der ligger også ideer til hvordan du kan bruke dem. Hovedpremisset er at nøyaktig og sammenlignbar informasjon om hva som er prestert tidligere, kan brukes både til å predikere fremtidige prestasjoner – og til å proaktivt påvirke dem. Vi spillere snakker mye om galoppdata som en edge, men dette gjelder i høyeste grad aktive og.

Her vil det komme noen informasjonsprodukter etterhvert, og vi er også åpne for å diskutere mer eksklusive samarbeid.

UNIK DATA

Våre prestasjonstall holder høyt nivå. De er tuftet på den amerikanske kunsten rundt “speed figures”, men vi har beveget oss langt forbi de tradisjonelle Beyer-tallene. Vi videoanalyserer også hver eneste sving som løpes i både Skandinavia og Dubai, og samler statistikk for både det ene og det andre. 

ANALYSE OG INNSIKT

Siden 2013 har vi samlet data i vår egne database. Det betyr at vi snart nærmer oss 10 år med søkbar, nedbrytbar og svært analysevennlig galoppdata, sentrert rundt våre helt egenutviklede prestasjonstall. Vi er med andre ord i stand til å teste de fleste galopprelaterte hypoteser og antagelser.

VISUALISERING

I tillegg lærer vi oss stadig nye knep innen både dataanalyse og datavisualisering. Her kommer man med andre ord til dekket bord – og det er akkurat som det burde være. Man skal ikke trenge en mastergrad i analytics, for å få nytte av de tallene vi produserer. Vi lager galopphistorier med data.