En enklere innføring i prestasjonstall | Galoppanalyse.no
Previous
CLOSE
Next

En enklere innføring i prestasjonstall

Ok, vi innser at vi gikk litt hardt ut med å gi en innføring til prestasjonstall som mer eller mindre fremstår som et manifest. La oss komprimere det litt, forenkle det.

Så ligger jo manifestet der, om noen skulle bli nysgjerrig på å lese mer..!

Vi bukker under for presset. Her er en video på under ett minutt.

Start video

Leave a Reply

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please Wait...