Statistikk | Galoppanalyse.no
Previous
CLOSE
Next

Statistikk

All the posts.

Løp både tapes og vinnes i svingene, så startsporet er en viktig variabel både når man skal vurdere hesters vinnersjanser, eller legge opp taktikk. Å gjøre leksene sine med litt startspor-analyser kan derfor tjene en godt. Her er en forklaring på hva dere ser, og et eksempel på hvordan det kan brukes.

7 Min Read